บริการส่งของในกรุงเทพ ตอบโจทย์เด็กยุค 4.0

การส่งของในกรุเทพที่ทันใจและรวดเร็ว ในปัจจุบันนี้มีช่องทางการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทำให้ไม่ว่ามีงบน้อยหรือมาก จะเด็กหรือผู้ใหญ่ใครก็สามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในคนกรุงเทพฯที่มีบริษัทขนส่งเอกชนกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และมีการบริการส่งของในกรุงเทพฯซึ่งจะเป็นการบริการขนส่งพัสดุที่มีผู้รับปลายทางอยู่ภายในกรุงเทพฯ จึงทำให้เกิดความรวดเร็วมากในการส่งของภายในกรุงเทพฯโดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยมาก ภายใน 1 วัน พัสดุหรือของที่ส่งก็สามารถถึงมือผู้รับปลายทางได้  ซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนที่มีแต่การขนส่งไปรษณีย์ของรัฐซึ่งใช้เวลาน้อยที่สุดก็ยังใช้เวลาถึง 2-3 วัน กว่าของที่ส่งจะถึงมือผู้รับปลายทาง แม้จะอยู่ที่กรุงเทพฯเหมือนกันก็ตาม ทำให้เป็นเกิดการบริการส่งของในกรุงเทพฯซึ่งตอบโจทย์เด็กยุค 4.0 เป็นอย่างมาก การส่งของเพื่อตอบโจทย์ การค้าออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กที่อยากจะขายของผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะหารายได้เสริมให้กับตัวเอง แต่ไม่มีหน้าร้าน อยากทำการขายของผ่านช่องทางออนไลน์แต่ไปรษณีย์ของรัฐนั้นอยู่ไกลบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่สะดวกที่จะเดินทางไป แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันมีศูนย์บริการขนส่งจากบริษัทขนส่งต่างๆกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังไปรษณีย์ของรัฐซึ่งอยู่ไกลบ้านหรือที่พักอาศัย ที่ต้องเดินทางไปไกลแล้วยังต้องใช้เวลาในการต่อคิวเพื่อรอใช้บริการอีกด้วย และยังใช้เวลาในการขนส่งพัสดุภายจังหวัดเดียวกันยังต้องใช้เวลาในการขนส่ง […]